Co to jest?

NATURAL LIQUID

W dobie coraz większej intensywności produkcji rolnej problemem staje się coraz większa degradacja gleby wynikająca ze stosowania bardzo dużych ilości nawozów sztucznych oraz wszelkich środków ochrony roślin. Brak nawożenia organicznego przyczynia się do zmniejszenia substancji organicznych w glebie. Brak próchnicy natomiast powoduje, że ziemia staje się jałowa, nie jest w stanie zagwarantować roślinie właściwych warunków do rozwoju. NATURAL LIQUID jest żywą wzmocnioną próchnicą w postaci zawiesiny. Zawiera olbrzymią populację pożytecznych mikroorganizmów uodparniających roślinę na patogeny oraz wszystkie składniki pokarmowe potrzebne roślinie umożliwiające jej optymalny wzrost, w tym:
• aktywną próchnicę trwałą i pokarmową (zawartość substancji organicznej) >74%,
• kwasy humusowe (próchnicowe) – huminowe i fulwowe,
• tlenki wapnia CaO, magnezu MgO, krzemionkę koloidalną SiO2,
• mikroelementy rozpuszczalne w wodzie S-SO3, Fe, Cu, Mn, Zn, B, Mo,
• ultra mikroelementy Ti, Se, Co, V, J. Składa się również z drobnych cząstek trwałej próchnicy. Cząstki te są wielkości koloidalnej kilku mikronów. NATURAL LIQUID spełnia wymagania jakościowe i zawiera znaczną zawartość składników pokarmowych niezbędnych dla wzrostu i rozwoju roślin (N – 3,13%, K – 0,97%) oraz zawiera znaczne ilości substancji organicznej (min. 74% s.m.). Przeznaczenie
NATURAL LIQUID przeznaczony do stosowania we wszystkich uprawach rolniczych na gruntach ornych, w produkcji ogrodniczej oraz na użytkach zielonych i na gruntach zdegradowanych.

więcej o produkcie

Dlaczego warto stosować Natural Liquid

NATURAL LIQUID wpływa na właściwości gleby:
• poprawia skład mikroorganizmów glebowych,
• zwiększa aktywność mikrobiologiczną,
• poprawia strukturę gleby,
• poprawia higroskopijność gleby,
• zwiększa przyswajalność składników odżywczych w glebie,
• powoduje wzrost substancji organicznej,
• odkwasza gleby.
NATURAL LIQUID jest źródłem wolnodziałającego azotu oraz substancji organicznej.