Oferta

PRZYWRACA ŻYCIE JAŁOWEJ GLEBIE

NATURAL LIQUID

Instrukcja stosowania

Decyzja MRiRW

Folder

NATURAL LIQUID przeznaczony do stosowania we wszystkich uprawach rolniczych na gruntach ornych, w produkcji ogrodniczej oraz na użytkach zielonych i na gruntach zdegradowanych. NATURAL LIQUID stosować można zarówno dolistnie jak i doglebowo w każdej fazie wzrostu roślin. Stosowanie NATURAL LIQUID nie powoduje zakwaszenia gleby wręcz przeciwnie, wysokie pH i duża koncentracja tlenku wapnia sprawia, że gleba jest odkwaszana. Olbrzymia populacja pożytecznych mikroorganizmów uwalnia z gleby składniki pokarmowe roślin oraz zamienia resztki po- żniwne w próchnicę zwiększając pojemność wodną i sorpcyjną gleb, zmniejszając jednocześnie zasolenie roztworu glebowego. Mikroorganizmy uwalniają w glebie składniki pokarmowe ro- ślin w ilościach wielokrotnie większych od ilości wprowadzonych w samym NATURAL LIQUID, a które dotychczas były niedostępne, dzięki czemu można ograniczyć dawki nawozów sztucznych. Koloidalna krzemionka (SiO2), grzyby oraz bakterie zawarte w NATURAL LIQUID stymulują wzrost oraz zwiększenie odporności roślin na szkodniki i patogeny.

To co wyróżnia ten produkt od innych produktów na rynku, to możliwość stosowania bezpośrednio do gleby i dolistnie w każdej fazie wzrostu rośliny, we wszystkich gałęziach produkcji rolnej: rolnictwo, ogrodnictwo, warzywnictwo, sadownictwo, użytki zielone, gleby zdegradowane.

PRZYWRACA ŻYCIE JAŁOWEJ GLEBIE
NATURAL LIQUID

PRZYWRACA ŻYCIE JAŁOWEJ GLEBIE

Mikroorganizmy
NATURAL LIQUID

Zawiera olbrzymią populację pożytecznych mikroorganizmów

Bez nawozów
NATURAL LIQUID

Bez nawozów sztucznych i pestycydów

Hydroponica
NATURAL LIQUID

Uprawa w hydroponice